Universiteit van Amsterdam
Promotie Geneeskunde
Bij het bestralen van een longtumor raakt ook het gezonde longweefsel beschadigd. Met een aantal verschillende methoden, waaronder SPECT en longfunctietesten, bracht Seppenwoolde bij pati'nten met longkanker nauwkeurig in kaart hoe ernstig het gezonde weefsel aangetast raakt na radiotherapie. Zij concludeert dat met de huidige bestralingstechnieken de schade aan het gezonde longweefsel minimaal is. Mw. Y. Seppenwoolde: To quantify and minimize radiation induced lung damage. Promotor is prof. dr. G.M.M. Bartelink.

Synthese van polymeren op vaste dragers

dinsdag 28 mei 14.00 uur

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie synthese van polymeren op vaste dragers '
Lees ook