Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. J.C. van de Weijer

op het gebied van de Sociale Wetenschappen

maandag 11 januari 1999 om 15.30 uur precies

------------------------------------------------------

TAALAANBOD EN TAALVERWERVING DOOR JONGE KINDEREN

Een kind dat Chinees hoort leert Chinees, een kind dat Nederlands hoort leert Nederlands. Dat klinkt eenvoudig, maar deze relatie tussen taalaanbod en taalverwerving roept nog veel vragen op. Zo is in het akoestische signaal dat we produceren wanneer we spreken, niet duidelijk aan te geven waar het ene woord ophoudt en waar het andere woord begint. Daarbij komt dat volwassenen tegen kinderen anders praten dan tegen andere volwassenen: de uitingen zijn vaak korter, het woordgebruik is beperkt, en de intonatie en de spreeksnelheid zijn anders.

De promovendus heeft een aantal van deze eigenschappen in detail onderzocht in een grote verzameling van taalaanbod aan een kind tussen zes en negen maanden oud. De achterliggende vraag was: heeft het taalaanbod aan een kind op die leeftijd bepaalde kenmerken waardoor kinderen makkelijker uitingen kunnen opdelen in woorden (segmenteren)?

Voor dit project is gedurende drie maanden alle taal opgenomen die gesproken werd tegen het kind zelf, maar ook tegen anderen in de buurt van het kind. De resultaten laten zien dat de taal die rechtstreeks tegen het kind werd gesproken, ongeveer 14 procent was van alle taal die het kind hoorde. Verder waren er duidelijke verschillen met het overige taalaanbod: in klankstructuur, in woordgebruik en in spreekstijl (veel toonhoogtevariatie, lage spreeksnelheid).

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Language input for word discovery

* Promotor: mw. prof. dr. A. Cutler

* Woonplaats: Nijmegen

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie taalaanbod en taalverwerving door jonge kinderen '
Lees ook