Universiteit van Utrecht

27 september 2001, 16:15 uur

Promotie: Diagnostiek en herstelmeting van taalstoornissen na niet-aangeboren hersenletsel.

Mw.drs. I.M.E. Heesbeen, Sociale Wetenschappen 16:15 uur

Promotor: prof.dr. E.H.F. de Haan, copromotor: dr. W.A. van Loon-Vervoorn

Mensen die getroffen zijn door een hersenletsel zoals een beroerte of een hersentumor ondervinden nogal eens problemen met de taal. Bij zeer ernstige taalproblemen als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel is er sprake van afasie. Ivette Heesbeen heeft onder meer een verkorte versie van de Akense Afasietest ontwikkeld, de uitgebreide test die doorgaans wordt gebruikt om de taalstoornissen in kaart te brengen.

Een hersenletsel kan ook leiden tot lichtere taalproblemen, bijvoorbeeld subtiele problemen met het vinden van woorden, het voeren van een gesprek of het lezen van een artikel. Ook het letterlijk opvatten van woorden met een tweede betekenis zorgt bij mensen met hersenletsel nogal eens voor misverstanden in de communicatie. De promovenda heeft nieuwe testen ontwikkeld om onder meer deze vaardigheid te meten.

Gewijzigd:Friday, September 07, 2001

Johan Vlasblom

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie taalstoornissen na niet-aangeboren hersenletsel '
Lees ook