Universiteit van Utrecht


4 februari 2000


14.30 uur Letteren

Mw.drs. E.A. Klein Gunnewiek (Emmerich, Duitsland))

Promotor: Prof.dr. W. Herrlitz

Co-promotor: Dr. H.H. van den Bergh

Sequenzen und Konsequenzen. Zur Entwicklung Niederländischer Lerner im Deutschen als Fremdsprache.

Lisanne Klein Gunnewiek onderzocht hoe talige structuren van het Duits bij leerlingen uit de tweede klas van de middelbare school zich ontwikkelen. Zij volgde 24 leerlingen gedurende zeven maanden na hun eerste week onderwijs Duits en nam zeven schriftelijke en zes mondelinge toetsen af. Klein Gunnewiek toetste in haar onderzoek een voorspelling uit de taalontwikkelingstheorie die zegt dat alle leerlingen bij het leren van een tweede taal de taalstructuren in een vaste volgorde leren. In tegenstelling tot wat de theorie voorspelt, constateert Klein Gunnewiek echter dat er geen vaste volgorde is waarin Nederlandse leerlingen het Duits leren. Deze leerlingen beheersen Duitse structuren al vanaf het begin, waarbij de graad en de toename in beheersing per structuur verschillend is en de beheersing van een structuur per opgave verschillend is. De resultaten duiden erop dat de leerlingen gebruik maken van de kennis die ze al hebben van andere talen (bv. Nederlands en Engels). Verder stelt de promovenda vast dat het type opgaven dat gebruikt wordt voor het meten van taalvaardigheid van grote invloed is op de taalvaardigheidsscores die leerlingen halen. Structuren die leerlingen in de ene opgave goed doen, gebruiken ze in een andere opgave fout. Als leerlingen (bv. in complexere opgaven) meer dingen tegelijkertijd moeten doen, dan is het voor hen moeilijker om alle afzonderlijke structuren goed te doen dan in (eenvoudigere) opgaven waarin ze structuren afzonderlijk moeten gebruiken. Klein Gunnewiek adviseert leraren dan ook om verschillende typen opgaven (variërend van eenvoudig tot complex) af te wisselen zodat leerlingen structuren in verschillende contexten moeten leren toepassen.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Talige structuren van het Duits '
Lees ook