Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

tarieven
medisch specialisten
29 januari, 14.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie drs. H.J. Lieverdink
Collectieve besluiten, belangen en wetgeving. De totstandkoming van tarieven voor medisch specialisten in Nederland tussen 1986 en 1992. Promotores: prof.dr. J.A.M. Maarse en prof.dr. A.J.A. Godfroij (KUN).

Harm Lieverdink beschrijft de besluitvorming over tarieven voor medisch specialisten. Centraal staat daarbij hoe en in hoeverre deze besluitvorming beïnvloed werd door de Wet tarieven gezondheidszorg. De betrokken organisaties (ziekenfondsen, particuliere zorgverzekeraars, medisch specialisten en overheid) bleken deze wet zodanig te hanteren dat aan de eigen tijdelijke wensen tegemoet gekomen kon worden zonder dat de rechtmatigheid uit het oog verloren werd.

Deel: ' Promotie tarieven voor medisch specialisten in Nederland '
Lees ook