Landbouwuniversiteit Wageningen


*vr 19-02-99 TECHNOLOGIE MAAKT MELKVEEHOUDERIJ SCHONER


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ir. P.B. M. Berentsen, Wageningen
titel Economic-environmental modelling of Dutch dairy farms incorporating technical and institutional change
promotor(en): prof.dr.ir. J.A. Renkema (agrarische bedrijfseconomie)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Technologische ontwikkelingen brengen de milieubelasting omlaag en hebben een positief effect op het inkomen van de melkveehouder. Voorbeelden van technologische ontwikkelingen op melkveehouderijen zijn de efficiency verhoging van gras- en snijmaïsproductie en de verhoging van de melkproductie per koe. Een liberaler markt- en prijsbeleid en strengere milieuwetgeving hebben een negatief effect op het inkomen van de boer. Vooral voor intensieve bedrijven is het moeilijk om binnen de milieunormen te blijven wanneer deze worden aangescherpt, terwijl tegelijkertijd het markt- en prijsbeleid liberaler wordt en bedrijven dwingt tot uitbreiden. Paul Berentsen berekende de effecten van technologie en beleid op de bedrijfsresultaten van melkveehouderijen op zandgrond.

Deel: ' Promotie technologie maakt melkveehouderij schoner '
Lees ook