Erasmus Universiteit Rotterdam


01/07/99

Technologische veranderingsprocessen in kaart gebracht

Op 7 januari 1999 promoveert Frank van Vliet, projectleider Innovatiebevordering bij de gemeente Rotterdam, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op technologische projecten. In de afgelopen negen jaar deed Van Vliet ervaring op met een groot aantal verschillende van dit soort projecten. Voorbeelden zijn het Regionale Gezondheidszorgnetwerk, de elektronische uitgever Spirit, de Hybride bus en het afval- en emissiepreventieproject Stimular. Hij maakte een model dat de processen in kaart brengt die een rol spelen bij technologische projecten. In zijn proefschrift ‘De Change Agent en zijn resources’ toetst Van Vliet zijn model aan de hand van de vier genoemde en aan vier projecten van anderen.

Van Vliet was op zoek naar de wetmatigheden achter met name regionale technologische veranderingsprocessen en de succes- en faalfactoren bij deze regionale projecten, zoals interactieve diensten, verkeersinformatie, nieuwe vervoersvormen en duurzame technologieën. Zijn model bestaat uit een drietal ingrediënten. Het eerste is de fasering van het proces, dat uitmondt in een werkend technologisch ‘product. Het tweede is de zogenaamde Change Agent, ofwel de trekker van het ontwikkelingsproces. Als laatste ingrediënt van zijn model noemt Van Vliet een set ‘resources’ of hulpmiddelen, het gereedschap van de Change Agent.

De fasering van het proces kent zes stappen: de oriëntatie in het zoekgebied, de probleem/kansherkenning of ‘creatieve flits’, de probleem/kanstoeëigening, de realisatie, de verzelfstandiging en de exploitatie- en onderhoudsfase. Volgens Van Vliet is hierbij vooral de probleem/kanstoeëigening van belang. Een Change Agent, de trekker van het proces, moet zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat en bereid zijn persoonlijke en zakelijke risico's te lopen.

De Change Agent kan zijn werk doen met behulp van acht ‘resources’. In de eerste plaats een tweetal waarover hij altijd beschikt: de tijd en het netwerk. De tijd betekent deadlines, toeval, nieuwe personen, vanuit het netwerk komen zaken als technologieën en financiën voort. Drie noodzakelijke hulpmiddelen zijn het verwachte economisch/maatschappelijk nut, de technologie en de financiën. Vooral het verwachte nut is volgens Van Vliet essentieel. De Change Agent moet dit nut gedurende het hele proces doelbewust optimaliseren om de kans van slagen voor het project zo groot mogelijk te maken. De drie laatste resources die Van Vliet noemt zijn facultatief: projecten elders, politieke steun en het maatschappelijke imago.

Cases

Van Vliet toetst zijn model aan een achttal cases. De eerste vier projecten zijn de elektronische uitgeverij Spirit; het Gezondheidszorgnetwerk in de regio Rijnmond voor elektronisch berichtenverkeer; de Hybride bus, een lichtgewicht kunststof bus met een diesel-elektrische tractie; en Stimular, een project voor het voorkómen van afval en emissies bij kleine industriële bedrijven. Daarnaast behandelt hij een viertal cases van andere Change Agents: Medische Informatica in Delft/Schiedam; het Dynamisch Busstation Eindhoven; Rijncorridor, een project voor digitale verkeersinformatie op Europees niveau; en het Europabureau Keulen, het projectbureau voor Europese projecten vanuit steden en regio's.

Bij ieder project is een Change Agent essentieel geweest, waarbij binnen één project meerdere Change Agents elkaar kunnen opvolgen. De drie genoemde noodzakelijke resources zijn overal aanwezig, en ook de fasering is herkenbaar. Van Vliet doet tot slot enkele aanbevelingen voor nader onderzoek naar de generaliseerbaarheid van het model, de rol van een Change Agent in vergelijkbare veranderingsprocessen, en naar de vraag hoe technologische veranderingsprocessen kunnen mislukken.

Promotores: prof.dr. L. van den Berg, Regionale economie en stedelijke en ontwikkeling, en prof.dr. G.G.J.M. Poeth, Bedrijfskunde i.h.b. bedrijfseconomie
_________________________________________________________________

Nadere informatie:

Promotie, donderdag 7 januari 1999, 16.00 uur, Aula, Woudestein Info: bij de promovendus, tel. 010 - 489 7106, of bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel. 010 - 408 1777

Deel: ' Promotie Technologische veranderingsprocessen '
Lees ook