Rijks Universiteit Groningen


Telling zeehonden in de Waddenzee


Datum en tijd vrijdag 19 februari 1999, 16.00 uur
Promovenda E.-H. Ries

Proefschrift Population biology and activity patterns of harbour seals (Phoca vitulina) in the Wadden Sea
Uitgave IBN Scientific Contributions no. 16, ISBN 90-76095- 09-4
Promotores prof.dr. W.J. Wolff
prof.dr. M.A. Fedak

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Ries (Temeschburg, Roemenie, 1956) studeerde biologie aan de universiteit van Munchen, Duitsland. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Aquatische ecologie van het Instituut voor Bos- en Natuur- onderzoek (IBN-DLO) op Texel. Het onderzoek werd gefinancierd door de EU en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ries werkt tegen- woordig voor de non-profitorganisatie ARCHIPELAGOS. Ze is wetenschappelijk leider van een monniksrobbenproject op Zakynthos, Griekenland.

Persbericht volgt.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Telling zeehonden in de Waddenzee '
Lees ook