Katholieke Universiteit Nijmegen

The effect of pre-emptive and adoptive immunotherapy on chimerism and outcome of T-cell depleted allogeneic stem cell transplantation
Datum 12-3-2003

Tijd van 13:30 tot 14:30 uur

promovendus Drs. N.P.M. Schaap

promotores Prof. dr. T.J.M. de Witte

copromotores Dr. A.V.M.B. Schattenberg, dr. F.W.M.B. Preijers
faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen
beschrijving

Allogene stamceltransplantatie (SCT) is voor patiënten lijdend aan kwaadaardige hematologische ziekten als chronische myeloide leukemie (CML), chronische lymfatische leukemie (CLL), laaggradig NHL en wellicht ook multiple myeloma (MM) momenteel de enige behandeling met kans op definitieve genezing. De genezing wordt echter -voornamelijk - beperkt door de aanwezigheid van immuun reactieve T-cellen. Deze zijn afkomstig van de donor, die in staat zijn verschillen in major en minor histocompatibiliteit-antigenen te herkennen en die aanleiding kunnen geven tot ernstige graft-versus-host ziekte (GVHD). Deze ziekte is de belangrijkste oorzaak van complicaties en mortaliteit na stamceltransplantatie. De meest effectieve manier om GVHD te voorkomen is het verwijderen van T-cellen uit het stamceltransplantaat (T-cel depletie), maar het immunologisch verzwakken van het transplantaat heeft echter ook nadelen.
Uit het promotieonderzoek van drs. Schaap bleek dat het intensiveren van het conditioneringregime met anthracyclines voorafgaand aan T-cel gedepleteerde allogene stamceltransplantatie leidde tot significante reductie van het aantal recidieven en hieruit voortvloeiend verbetering van de totale ziektevrije overleving. Transplantatie gerelateerde morbiditeit en mortaliteit werden hierdoor niet negatief beïnvloed. Behandeling van gerecidiveerde hematologische maligniteiten na transplantatie door middel van leukocyten van de oorspronkelijke donor resulteerde in een hogere ziektevrije en totale overleving. biografie Drs. N.P.M. Schaap is sinds september 2000 als hematoloog en senior staflid werkzaam op de afdeling Hematologie en de afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie Immunologie (ABTI) van het UMC St Radboud te Nijmegen.
contactpersoon PR & Voorlichting UMC St Radboud Nijmegen email info@prv.umcn.nl
telefoon 024 - 361 35 28

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie The effect of pre-emptive and adoptive immunotherapy on ch.. '
Lees ook