Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Mind the gap
24 juni 2002 | 13.30 uur
hr. W.W.Veeneman | doctorandus in de sociale geografie.
promotor | Prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden (fac TBM)

Mind the gap: Bridging theories and practice for the organisation of metropolitan public transport.

Voor verder lezen:

* Public transport : its planning, management, and operation by Peter White, 2002

* The Planning and Manangement of Public Transport Systems; proceedings of seminar E held at the European Transport Conference, Homerton College, Cambridge, 11-13 September 2000

* Course CTvk4810; transport operation and management. Vol. A: Public transport by I.A. Hansen, A.F. de Kort and P.B.L. Wiggenraad, 1999

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Promotie The organisation of metropolitan public transport '
Lees ook