Ingezonden persbericht


drs. Berend Meijering
Corporate Communicatie
Dienst Communicatie en Transfer, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede
telefoon: (053) 489 4385
fax: (053) 489 2000
e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

Ontwikkelingsprojecten doen het goed - als ze zich niet aan de voorschriften houden

WN01/63 *3 oktober 2001

promotie drs. A. Musch, faculteit Technologie en Management, 'The small gods of participation'

Ontwikkelingsprojecten zijn sterk gebonden aan de heersende mode en aan bureaucratische voorschriften van hun donor-organisatie (bijvoorbeeld het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking); bovendien leeft vaak de gedachte dat het hierbij niet om politiek gaat maar om het leveren van onafhankelijke technische bijstand. Echter, participatie van achterstandsgroepen, empowerment, en good governance zijn wezenlijk zaken van politiek. Op het niveau van de donor-organisaties is dit niet zo'n probleem - door middel van elastische interpretaties kan de angel uit het beleid worden gehaald. Maar op het niveau van de ontwikkelingsprojecten wordt dit moeilijk: hierbij moet wel degelijk duidelijk worden gemaakt waar ze voor staan, en moeten tegelijkertijd de voorschriften worden nageleefd. In dit proefschrift is bekeken hoe twee irrigatieprojecten, één in Mali en één in Madagascar, zich daaruit redden. De analyse omvat de jaren '80 en '90.

Zoals Musch laat zien, wordt beleid eigenlijk niet gemaakt door donor-organisaties, maar door de uitvoerders van de ontwikkelingsprojecten zelf, die zich onder de voorschriften uit worstelen. Dat betekende bij deze twee ontwikkelingsprojecten dat de uitvoerders zich op bepaalde punten achter de boeren schaarden en conflicten met de lokale overheden aangingen, wat onder de omstandigheden ook nodig was voor een effectief participatiebeleid. Overigens gingen de projecten ook gepaard met typische valkuilen, zoals het vervangen van de eigen macht door die van de boeren.

Musch deed ook onderzoek naar het functioneren van de boerenorganisaties (co-operaties, watergebruikersgroepen, en vertegenwoordigingen). Vertrouwen, kennis, en de politieke inschatting van machtsposities bleken veel belangrijker te zijn dan de preciese manier waarop participatie is georganiseerd; terwijl juist dat laatste voorop staat bij veel donorbeleid.

promotor: prof. dr. E.W. Hommes (Universiteit Twente) co-promotor: prof. dr. P. Richards (Landbouwuniversiteit Wageningen) informatie: drs. B. Meijering
e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

Deel: ' Promotie 'The small gods of participation' '
Lees ook