Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

donderdag 25 februari 16.15 uur

promotie mw. A. Winsemius Faculteit der Sociale Wetenschappen
titel: De overheid in spagaat: theorie en praktijk van het Nederlands kunstbeleid

promotoren: prof.dr. A.J.G.M. Bekke en prof.dr. A.B. Ringeling

De relatie tussen overheid en kunst is precair. Enerzijds voert de Nederlandse overheid een kunstbeleid, anderzijds probeert ze de vrijheid van de kunst intact te laten. Winsemius laat zien hoe de Nederlandse overheid omgaat met deze tegenstrijdige opgaven. Zij bestudeerde de rol van politici, ambtenaren, de Raad voor Cultuur en kunstinstellingen bij de totstandkoming van het Kunstenplan 1993-1996. Zij keek ook naar de werking van het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Ook de reorganisatie van het regionale orkest- en operabestel en een aantal concrete subsidiebeslissingen komen aan bod. Het blijkt dat vooral politici op cruciale momenten hun stempel op het beleid drukken. Artistieke oordelen van de Raad voor Cultuur worden terzijde geschoven. De ‘afstand’ van de overheid ten opzichte van de kunsten blijkt soms ver te zoeken. Daarom stelt Winsemius voor om deze tweeslachtige positie (‘spagaat’) van de overheid zichtbaar te maken in de organisatie en de inhoud van het kunstbeleid. Zij bepleit een onderscheid tussen ‘kunstbeleid’ en ‘vraagbeleid’. Een belangrijke doelstelling van kunstbeleid is het stimuleren van artistieke kwaliteit en vernieuwing. Bij vraagbeleid gaat het vooral om participatie en spreiding van kunstvormen. Door dit onderscheid aan te brengen kunnen twee belangrijke aspecten van het Nederlandse overheidsbeleid zich blijvend beter ontwikkelen: de aandacht voor de maatschappelijke aspecten van kunst en de aandacht voor artistieke vernieuwing en voor kunstuitingen waar (nog) weinig belangstelling voor is.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 10 februari 1999, 15:10 uur

Deel: ' Promotie Theorie en praktijk van het Nederlands kunstbeleid '
Lees ook