Universiteit van Utrecht


22 januari 1999
Letteren, 16.15 uur
Drs. W.J. Hildebrand
(Soesterberg)
‘Theorie van theatrale interactie’

Het proefschrift van drs. Wil Hildebrand is gericht op het begrip ‘theatrale interactie’ van de Duitse theaterwetenschapper Arno Paul. Hildebrand stelt met behulp van de communicatietheorie van Habermas een ideaal-typisch model op, dat zichtbaar maakt welke componenten het theatrale interactieproces bepalen. Het model omschrijft een theatrale situatie als een sociale ontmoeting tussen theatermakers en toeschouwers, die in betrokkenheid op elkaar een esthetische ervaring willen creëren.

Hildebrand heeft enerzijds nieuwe begrippen geïntroduceerd en toegepast en anderzijds bestaande theatertheoretische termen (zoals auteur, regisseur en acteur) opnieuw gedefinieerd. De basistypologie van theatrale interactievormen die hij zo heeft geconstrueerd maakt het mogelijk verschillende theatervormen op een systematische manier van elkaar te onderscheiden. Het onderzoek van Hildebrand legt een fundament voor meer toegepast historisch en systematisch onderzoek.
Promotor: prof. dr. H. Schoenmakers
Co-promotor: dr. M.J. Kattenbelt

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Theorie van theatrale interactie '
Lees ook