Ingezonden persbericht


Promotie mw.drs. C.M.A. van den Berg-Nieuwenhuys
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.
Thrombosis, Platelet Activation and Coagulation in Rats. Promotor: Prof.dr. G. Hornstra; co-promotor: dr. J.W.M. Heemskerk. Vrijdag 14 september, 12.00 uur.

Het mechanisme van een verlaagd risico op hart- en vaatziekten na vis(olie) consumptie is nog steeds niet goed opgehelderd. Het proefschrift beschrijft onderzoek hiernaar in een ratten trombosemodel. De arteriële tromboseneiging was verminderd na een relatief lage inname van visolie vetzuren. Met een nieuwe gevoelige methode werd gevonden dat visolie de stollingsneiging van het bloed verminderde. Dit betrof met name, maar niet alleen, het vitamine K-afhankelijk deel van stolling. Aangezien de processen van trombusvorming en stolling nauw met elkaar verbonden bleken, kan ook een minimale verandering in een van deze processen (als gevolg van visolie consumptie) tot verminderde trombose leiden.

Deel: ' Promotie Thrombosis and Platelet Activation in Rats '
Lees ook