Universiteit van Utrecht


27 januari 1999

Ruimtelijke Wetenschappen, 14.30 uur
Drs. A. Rietbergen
(Utrecht)
‘The internationalization of European insurance groups’

De thuisbasis van verzekeringsondernemingen verklaart in hoge mate het succes van die ondernemingen. Zo blijkt Zwitserland niet alleen het land te zijn waar verreweg het meeste wordt uitgegeven aan private verzekeringen, maar zijn Zwitserse ondernemingen ook veel actiever op buitenlandse markten dan op grond van hun omvang mocht worden verwacht. Verzekeringsondernemingen groeien vooral door overnames te plegen. Met name op buitenlandse markten is het starten van een nieuwe onderneming te tijdrovend en brengt het te veel onzekerheden met zich mee. Door de grote vraag naar overnamekandidaten en de scherpe concurrentie in Europa is de prijs van deze ondernemingen inmiddels zeer hoog opgelopen. Het belangrijkste principe bij de ruimtelijke expansie van verzekeringsbedrijven is het vermijden van onzekerheden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het grootste deel van de overnames binnen de nationale grenzen of met firma’s uit nabij gelegen landen plaatsvindt. Verzekeringsondernemingen streven in tegenstelling tot banken niet naar een globaal netwerk maar willen het liefst in een bepaald aantal markten prominent aanwezig zijn. De ondernemingen kiezen dan ook niet voor een globale aanpak maar voor een benadering waarin de cultuur van het land tot zijn recht komt. De meeste Europese verzekeringsgroepen kijken voor hun toekomstige geografische expansie vooral reikhalzend uit naar de Duitse en de Centraal- en Oost-Europese markt. Promotor: prof. dr. E. Wever

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Thuisbasis verzekeraars basis voor succes '
Lees ook