Universiteit Twente


Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

De weg van de minste weerstand

24 september, 15.00 uur

promotie ir. R. van Buuren, Faculteit Toegepaste Wiskunde: Time integration methods for compressible flow'

In zowel natuurlijke als technologische toepassingen speelt luchtstroming een belangrijke rol. Belangrijke eigenschappen van een vliegtuig, zoals de weerstand en het draagvermogen worden bepaald door de specifieke eigenschappen van de luchtstroming eromheen. Een tweede voorbeeld is de menging van lucht en brandstof in een motor of turbine. Een juiste menging zorgt niet alleen voor een hogere efficiency maar vermindert ook de uitstoot van schadelijke gassen. In beide voorbeelden speelt turbulentie een belangrijke rol, waarbij in het eerste geval turbulentie vermeden moet worden terwijl turbulentie in het tweede geval juist een gunstig effect heeft.

In het algemeen is de luchtstroming, en eventueel optredende turbulentie, te beschrijven met een aantal wiskundige vergelijkingen. Door de enorme complexiteit van de vergelijkingen wordt de luchtstroming vaak berekend met behulp van een computer. Deze berekeningen kunnen echter met de huidige computers enkele tientallen jaren duren. Om dit probleem aan te pakken is een nieuwe methode ontwikkeld die de benodigde rekentijd sterk kan verminderen. Als toepassingsgebied van deze nieuwe methode kan men denken aan het ontwerpproces in de vliegtuigbouw. Doordat de berekeningen minder lang duren kan op een efficiëntere manier de invloed van wijzigingen in het ontwerp op de weerstand en draagvermogen bepaald worden. Zodoende kunnen de totale ontwikkelingskosten sterk verminderd worden.

promotor prof. dr. ir. P.J. Zandbergen
co-promotor dr. J.G.M. Kuerten
informatie mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 43 63 e-mail w.dekoning@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 20-08-99.

Deel: ' Promotie toegepaste wiskunde Weg van de minste weerstand '
Lees ook