Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. I.F. Eggen

op het gebied van de Natuurwetenschappen

dinsdag 12 januari 1999 om 15.30 uur precies

------------------------------------------------------

TOEPASSING VAN DE TRITYLGROEP IN DE PEPTIDECHEMIE

De synthese van peptiden (eiwitfragmenten) aan een vaste drager heeft in de afgelopen drie decennia een sterke ontwikkeling ondergaan. Vanwege hun delicate karakter is hierbij een grote subtiliteit vereist. Van de oorspronkelijke op de Boc-groep gebaseerde methode, zoals die in 1963 door Merrifield werd geïntroduceerd en waarbij peptiden werden vrijgezet onder sterk zure omstandigheden, is men gekomen tot de tegenwoordig standaard toegepaste Fmoc-methode, die afsplitsing onder veel mildere condities toestaat.

Deze ontwikkeling gaat nog verder met de invoering van dragers, wier verbinding met het peptide wordt gevormd door een gemodificeerde tritylgroep. Afsplitsing van het peptide van de drager kan dan zelfs plaatsvinden onder behoud van de beschermgroepen op het peptide. In zogenoemde convergente syntheses kunnen de beschermde peptiden worden gebruikt als bouwstenen bij de opbouw van grotere peptiden en eiwitten. De werkgroep waarvan de promovendus deel uitmaakt, heeft een aantal dragers van het trityltype onderzocht op nieuwe toepassingsmogelijkheden in de synthese van speciale peptide-derivaten.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Application of the trityl group in peptide chemistry

* Promotores: dhr. prof. dr. G.I. Tesser, dhr. prof. dr. H. Höcker

* Woonplaats: Brunssum

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie toepassing van de tritylgroep in de peptidechemie '
Lees ook