Ingezonden persbericht


Biokatalyse
11 september 2001 | 13.30 uur
Hr. L.M. van Langen | landbouwkundig ingenieur
Promotor | prof.dr. R.A. Sheldon (fac. TNW)
Toeg. prom. | dr.ir F. van Rantwijk (UHD-fac. TNW)

Penicilline acylase, properties, applications and propects in biocatalytic production of fine chemicals
De moderne chemie staat voor de uitdaging minder milieubelastende processen te ontwikkelen. Een onderdeel van deze missie is de toepassing van enzymkatalyse. Dit promotieonderzoek van Van Langen heeft zich gericht op het enzym penicilline acylase met als doelstelling de toepassing ervan in de synthese van b-lactam antibiotica te optimaliseren en nieuwe toepassingen in de synthese van andere interessante fijnchemicaliën en farmaceutische verbindingen te ontwikkelen. Het onderzoek heeft geresulteerd in o.a. een nieuw enzymatisch proces voor ampicilline, waarbij het hydrolytische bijproduct, d-fenylglycine, werd gerecycled via de methylester. Dit proces gebruikte minder chemicaliën en produceerde minder afval dan het proces zonder recycling of een proces met recycling via d-fenylglycine amide. Enkele nieuwe toepassingen van penicilline-acylase zijn ontwikkeld. Het enzym is gebruikt voor de synthese van dipeptiden met het niet-natuurlijke aminozuur fenylglycine. Dergelijke dipeptiden zijn moeilijk te synthetiseren met andere klassen van enzymen, zoals proteasen. De esters van de dipeptiden vormden door ringsluiting optisch zuivere diketopiperazines. Zowel dipeptiden als diketopiperazines zijn interessant als biologisch actieve verbindingen en chirale bouwstenen. Een effectieve resolutiemethode voor amines is ontwikkeld met A. faecalis penicilline-acylase met hoge enantioselectiviteit voor a en b-aryl amines. Deze methode is commercieel interessant als alternatief voor de huidige lipase gekatalyseerde resolutie methoden.

Voor verder lezen:

* Fine chemicals through heterogeneous catalysis by Roger Arthur Sheldon and Herman van Bekkum, 2001

* Heterogeneous catalysis and fine chemicals ed. by Pierre Gallezot, 2000

* Biocatalysts for fine chemicals synthesis collected procedures out of Preparative biotransformations, 1999
* Heterogeneous catalysis and fine chemicals IV; proceedings of the 4th International Symposium, 1997

* New process concepts for the enzymatic synthesis of amoxicillin from penicilin G by Marjon Brigitte, 2001
* Biochemistry of peptide antibiotics; recent advances in the biotechnology of Beta-lactams and microb, 1990

Deel: ' Promotie toepassing van enzymkatalyse '
Lees ook