Rijksuniversiteit Groningen

Van geld naar geluk: de totstandkoming van subjectief welbevinden in kaart gebracht

Vraag mensen naar hun welbevinden en je krijgt van iedereen zonder veel moeite een omschrijving. Als je alle antwoorden naast elkaar legt, blijkt er veel overlap te zijn tussen oorzaken en kenmerken van welbevinden , maar zijn er ook individuele verschillen. Veel beleid heeft als uiteindelijk doel 'vergroting van welbevinden'. Maar beleidsmakers en welzijnsinstellingen hebben daarbij niet of nauwelijks houvast aan theorie of onderzoek waarin subjectief welbevinden wordt gemeten en het verband met objectieve levensomstandigheden wordt gelegd. Over de vraag wat subjectief welbevinden 'is' en het verklaren van de samenhang tussen subjectief welbevinden met objectief meetbare levensomstandigheden zijn diverse theorieën ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de Sociale Produktiefunctie theorie. Deze theorie gaat uit van drie componenten van welbevinden: status, gedragsbevestiging en affectie. Sociologe Alinda van Bruggen werkt in haar proefschrift deze drie componenten verder uit met een systematische indeling van subjectief welbevinden. Van Bruggen: "Mijn onderzoek levert een beter begrip op van de wijze waarop subjectief welzijn samenhangt met objectief meetbare levensomstandigheden. Hiermee kunnen we nu betere meetinstrumenten ontwikkelen." /ML

Alinda van Bruggen (Groningen, 1968) studeerde sociologie in Groningen en verrichtte haar promotieonderzoek bij het Interuniversitair Centrum voor Sociaal-wetenschappelijke theorievorming en methodenontwikkeling (ICS). Zij werkt momenteel als adviseur bij Zunderdorp Beleidsadvies & Management in Den Haag en als postdoc bij het ICS . Bij het ICS is zij betrokken bij een project dat gericht is op de ontwikkeling van een model en meetinstrument voor duurzaam ondernemen.

Datum en tijd

donderdag 20 september 2001, 16.00 uur

Promovendus

mw.drs. A.C. van Bruggen, tel. (050)363 82 39 of (070)302 82 21, e-mail: a.c.van.bruggen@ppsw.rug.nl, alinda.vanbruggen@sopo.nl (werk)

Proefschrift

Individual production of social well-being. An exploratory study

Promotor

prof.dr. S.M. Lindenberg

Faculteit

psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Deel: ' Promotie totstandkoming van subjectief welbevinden '
Lees ook