Katholieke Universiteit Nijmegen

De transformatie van Thailand van een agrarische in een industriële samenleving

Datum 28-2-2003

Tijd van 13:30 tot 14:30 uur

promovendus Drs. L.W.J. Knippenberg

promotores Prof. dr. L.J. de Haan, prof. dr. A.J.A. Felling
copromotores Dr. D.K.H. Haude

faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
beschrijving De vraag die centraal staat in het onderzoek van drs. Knippenberg is hoe het komt dat Thailand als een van de weinige landen erin is geslaagd toe te treden tot de rang van de zogenaamde ontwikkelde landen.
De stelling, ontleend aan de antropoloog Ernest Gellner, is dat een dergelijke transformatie voor de meeste samenlevingen veel moeilijker is te verwezenlijken dan nog steeds wordt aangenomen. Dit komt omdat ze in hun tegendeel moeten veranderen, zowel cultureel, politiek als economisch. Wat goed is voor een voor-moderne samenleving is slecht in een moderne. Om die reden is succesvolle transformatie vaak juist extra moeilijk voor hoog ontwikkelde premoderne samenlevingen. De
promovendus concludeert dat de Thaise samenleving met succes heeft kunnen veranderen in haar tegendeel, omdat zij uit de eigen geschiedenis en cultuur de daarvoor benodigde hulpmiddelen en ideeën kon halen; inclusief de middelen om buitenlandse invloeden op te vangen en op te nemen. Dat verliep zelfs zo soepel dat de illusie kon worden hooggehouden dat de Thaise samenleving niet echt wezenlijk veranderde en zelfs in sommige opzichten authentieker werd. Dat alles was mede mogelijk omdat het land nooit is gekolonialiseerd. Een bijkomende conclusie is dat veel van de bevindingen ook van belang zijn voor het onderzoek naar de ontwikkeling van andere niet-westerse samenlevingen.
biografie Luuk Knippenberg (Nijmegen) is werkzaam bij de opleiding Milieu-maatschappijwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij heeft gewerkt als vertaler Frans-Nederlands voor onder andere uitgeverij Wereldbibliotheek en hij was ook medeoprichter en
-eigenaar van de uitgever Nivoo.
contactpersoon Communicatie
email L.Knippenberg@maw.kun.nl
telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Promotie transformatie Thailand van agrarische in industriële samenl.. '
Lees ook