Landbouwuniversiteit Wageningen


vr 16-04-99 COLORADO KEVER LUST GEEN TRANSGENE AUBERGINES


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie Salvatore Arpaia, Italië
titel Transgenic resistance of eggplants to the colorado potato beetle

promotor(en): prof.dr. L.M. Schoonhoven (entomologie) (co)promotor(en): dr.ir. J.J.A. van Loon (entomologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Aubergines zijn een belangrijk tuinbouwgewas in de landen rond de Middellandse Zee. Ter bestrijding van ziekten en plagen wordt nu nog veel gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Colorado-kevers vormen in de teelt van aubergines, een nauwe verwant van aardappels, een groot probleem. Salvatore Arpaia onderzocht de effectiviteit van de beheersing van Colorado-kevers door het gebruik van transgene aubergines, die een resistentiegen hebben gekregen dat afkomstig is van de bodembacterie Bacillus thuringiensis (Bt). De bacterie wordt al tientallen jaren in verschillende gewassen toegepast als een biologische insecticide. De aanwezigheid van het Bt-gen zorgt voor de productie van een giftige stof in de plant die tot aanzienlijke sterfte leidt bij de larven van de Colorado-kever. Volwassen kevers kunnen wel enige tijd op Bt-resistente gewassen fourageren, maar produceren geen nakommelingen door een afwijkende ontwikkeling van de eierstokken. De transgene aubergines zijn daarmee in sterke mate resistent tegen insectenvraat geworden. Het beste resultaat wordt verkregen in combinatie met ander plaagbeheersingstechnieken, zoals de inzet van lieveheersbeestjes. Om te voorkomen dat de kever resistentie ontwikkeld tegen het transgene toxine is het verstandig in percelen ongeveer 10% niet-transgene aubergines te verbouwen. Simulaties geven aan dat zo de natuurlijke selectie op Bt-resistente kevers binnen de perken blijft. Arpaia geeft in zijn onderzoek een aanzet voor de vaststelling van de biologische veiligheid van Bt-resistente planten. Zo vond hij geen aanwijzingen voor een schadelijk effect op bestuivende insecten zoals bijen. De gevonden resultaten kunnen worden meegenomen in de besluitvorming rond de toelating van Bt-resistente gewassen in Europa.

Deel: ' Promotie Transgene aubergine ligt kever zwaar op de maag '
Lees ook