Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Boorgatradarsysteem
26 juni 2002 | 10.30 uur
hr. K.W.A. van Dongen | doctorandus in de natuurkunde.
promotoren | Prof.dr.ir. P.M. van den Berg (fac ITS) en prof.dr.ir. J.T. Fokkema (fac CiTG)

A directional borehole radar system for subsurface imaging.
Gedurende een periode van vier jaar is een nieuw boorgatradarsysteem ontworpen. Vernieuwend aan het systeem is de combinatie van
richtingsafhankelijke gevoeligheid met een groot doordringend vermogen. Omdat de diameter van het antenne systeem kleiner is dan tien centimeter is het in staat de ondergrond vanuit het boorgat drie-dimensionaal te karakteriseren. Mogelijke toepassingen zijn het opsporen van blindgangers, het meten van de diameter van betonnen kolommen, of de verkenning van het traject van een te boren tunnel.
De richtingsafhankelijke gevoeligheid wordt verkregen door een elektrische dipool in een richting af te schermen met een gebogen reflector. De centrale frequentie van het uitgezonden signaal ligt in de buurt van de 100 MHz. De uitstralingskarakteristieken voor verschillende configuraties zijn berekend. Op basis van een optimale configuratie is een prototype gebouwd. De gemeten uitstralingskarakteristieken komen overeen met de berekeningen. Ze laten zien dat het systeem in een richting zeer gevoelig is. Tevens zijn algoritmes ontwikkeld om de ondergrond te karakteriseren met behulp van gemeten data. Deze algoritmes zijn getest op synthetische en gemeten data en laten zien dat het systeem goed in staat is om objecten in de ondergrond op te sporen.

Voor verder lezen:

* Subsurface and surface sensing technologies and applications III; 30 July-1 August 2001, San Diego, USA / ed. by Cam Nguyen

* Praktische Bohrlochgeophysik by von Siegfried Fricke und Jürgen Schön, 1999

* Near-surface seismic imaging by B.C. Scheffers, 1993
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Promotie TU Delft over nieuw boorgatradarsysteem '
Lees ook