Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 mei 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Di 01-06-1999, 15.30 uur: promotie dhr. ir. J.G.S. Lok

Promotie op het gebied van de Natuurwetenschappen
* Titel proefschrift: Probing (with) a Two Dimensional Electron Gas
* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Promotor: dhr. prof. dr. ir. J.C. Maan

* Copromotor: dhr. dr. A.K. Geim

* Woonplaats: Nijmegen

TWEE-DIMENSIONAAL ELEKTRONGAS

Beschreven worden een aantal experimenten waarin een twee-dimensionaal elektron gas (2DEG) een centrale rol speelt. Er wordt zowel onderzoek gedaan naar de eigenschappen van het 2DEG zelf als naar het gebruik van 2DEG als onderzoeksmiddel. In het eerste deel wordt aangetoond dat in hoge magneetvelden en bij lage temperaturen, waar de kinetische energie volledig verwaarloosbaar is en de Coulomb-wisselwerking het gedrag van de elektronen volledig bepaalt, voor het wegnemen van één elektron uit het gevulde 2D-niveau extra energie nodig is. Deze extra energie is groter in structuren met een hogere dichtheid.

De energie van de grondtoestand van het zogeheten D-ion is onderzocht met behulp van het gequantiseerde energieniveau in het 2DEG, dat ontstaat in de accumulatielaag van een dubbele-barrière resonante tunneldiode. Het D-ion is een enkelvoudig positief geladen atoom dat twee elektronen bindt. Beschreven wordt ook een geheel nieuwe, niet-verstorende techniek om de magnetisatie van een enkel, extreem klein deeltje te meten. Ook worden kort de grenzen aangegeven van deze techniek.

Deel: ' Promotie Twee-dimensionaal elektrongas '
Lees ook