Universiteit Twente


WETENSCHAPSAGENDA 00/02

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

Complexe metaalbewerkingen sneller simuleren

*11 februari 2000

Promotie ir. V.T. Meinders, faculteit Werktuigbouwkunde, Developments in numerical simulations of the real-life deep drawing process

Dieptrekken is een industrieel proces, geschikt voor het maken van complexe vormen in metaalplaat, bijvoorbeeld in de auto-industrie. Hierbij wordt de plaat vastgeklemd en drukt een stempel de gewenste vorm erin. Om het proces goed in de vingers te krijgen, is goede kennis nodig van het materiaal, het gebruikte smeermiddel, de snelheid en de eigenschappen van de stempel. Simulaties geven weliswaar inzicht, maar voor een voldoende nauwkeurig resultaat lopen de rekentijden nog veel te hoog op. Dat ligt voor een deel aan de gekozen materiaalmodellen. Een elastoplastisch model van de metaalplaat is bijvoorbeeld het meest geschikt om de vervorming tijdens de bewerking in kaart te brengen. Een nadeel van dit materiaalmodel is dat het door zijn complexiteit zeer tijdrovend is, zeker in de overgang van elastische naar plastische vervorming die juist voor het dieptrekken interessant is. Een star plastisch model rekent in deze situatie weliswaar veel gemakkelijker, maar verwaarloost weer de elastische vervorming die in de rest van de plaat optreedt. Meinders kiest daarom voor een tussenvorm: een gemengd elastoplastisch/starplastisch model. Hoewel aanzienlijke tijdwinst is te boeken, is het model nog niet helemaal voorbereid op industriële producten. Winst is volgens Meinders ook te behalen in de grootte van de elementen waarmee het simulatieprogramma rekent. Door het simulatieprogramma zelf te laten bepalen of er grote of kleine elementen nodig zijn voor voldoende nauwkeurige oplossingen, kan de benodigde rekentijd binnen de perken blijven

Trekril

Daarnaast heeft Meinders een model opgesteld voor een trekril. Dat is een drempel die tijdens het dieptrekken aan weerszijden van de eigenlijke vorm in het metaal wordt gedrukt, zodat het productieproces beter controleerbaar wordt. Eigenlijk wordt een extra vorm aangebracht, en dat zou de simulatie aanzienlijk gecompliceerder kunnen maken. Meinders beschrijft de geometrie van de trekril echter met een relatief eenvoudig wiskundig algoritme, dat resultaten oplevert die zeer goed overeenkomen met de real-life effecten.

Snellere en betere simulaties zorgen voor lagere kosten en tegelijk voor een betere afschatting van de kwaliteit van het eindproduct.

promotor prof.dr.ir. J Huétink
informatie ir W.R. van der Veen, tel (053) 489 4244 e-mail w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 2000
Laatst gewijzigd op 11-02-00.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Twente complexe metaalbewerkingen snel simuleren '
Lees ook