Ingezonden persbericht


drs. Berend Meijering
Corporate Communicatie
Dienst Communicatie en Transfer, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede
telefoon: (053) 489 4385
fax: (053) 489 2000
e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

Effectief management van leergedrag in productinnovatieprocessen

WN01/68 *17 oktober 2001

promotie drs. J.F.B. Gieskes, faculteit Technologie & Management: 'Learning in product innovation processes'

Toenemende globalisering en concurrentie, veranderende marktomstandigheden, klantenwensen en technologieën brengen voor ondernemingen nieuwe onzekerheden met zich mee. Productinnovatie geldt in deze context algemeen als een belangrijke factor voor het succes en voortbestaan van een onderneming, en "leren en verbeteren" zijn daarbij belangrijke middelen. In dit proefschrift wordt onderzocht (a) welke managementactiviteiten en beslissingen effectief zijn in het stimuleren van leergedrag van individuen en teams in productinnovatieprocessen en (b) welke factoren dit leergedrag belemmeren.

Uitgangspunt is dat de performance van een productinnovatieproces, alsmede de verbetering van deze performance het gevolg is van handelen en gedrag van individuen en teams. Management heeft tot taak dit gedrag in de gewenste richting te beïnvloeden en beschikt daartoe over een aantal middelen zoals strategie, structurering van het innovatieproces, projectplanning en
-beheersing, prestatiemanagement, human resources-management, computertechnologieën en organisatorische integratiemechanismen. Vraag is welke van deze middelen wel en welke niet effectief zijn in het stimuleren van leergedrag. Daarbij is tevens van belang welke remmende factoren kunnen worden onderscheiden.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een database met daarin data van 70 bedrijven uit Nederland, Ierland, Engeland, Zweden, Italië en Australië. Deze data zijn verzameld in het kader van het EG-onderzoeksproject CIMA (ESPRIT 26056). Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van deze data, alsmede aanvullende case studies hebben belangrijke informatie opgeleverd over welke managementactiviteiten en/of beslissingen effectief zijn in het stimuleren van leergedrag van individuen en teams en welke factoren belemmerend werken. De resultaten roepen twijfel op bij de algemene veronderstelling dat strategie en computertools en -technieken een stimulerende invloed hebben op leergedrag. Het ontbreken van slack ('rek') in de organisatie blijkt de belangrijkste remmende factor te zijn.

promotoren prof. dr. ir. W.E. During en prof. dr. ir. H. Boer informatie drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85 e-mail b.meijering@cent.utwente.nl

Deel: ' Promotie Twente Effectief management van leergedrag '
Lees ook