Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een promotie die in de eerste helft van september 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl/communicatie/promotie/

Di 11-09-2001 Promotie op het gebied van de Medische Wetenschappen *

15:30 uur M.H. Gasem (Medische
Wetenschappen)
Titel proefschrift: Typhoid Fever. Clinical and epidemiological Studies in
Indonesia

Promotores: Prof. dr. J.W.M. van der Meer

Prof. dr. R.J.
Djokomoeljanto (Universitas Diponegor
Copromotores: Dr. W. Dolmans

Mw. dr. M. Keuter


* Voor meer informatie over deze promotie kunt u contact opnemen met PR & Voorlichting van het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, tel (024) 361 35 28

Deel: ' Promotie Typhoid Fever, Clinical Studies in Indonesia '
Lees ook