Persbericht 6 januari 2000

Maandagenda januari 2000

Bloedstolling 21 januari, 14.00 uur Promotie drs. L. Hoekema in de Faculteit der Geneeskunde Properties of factor V in the pro- and anticoagulant pathways of blood coagulation Promotores: prof.dr. J. Rosing en prof.dr. H.C. Hemker. Co-promotor: dr. G. Tans.

Lico Hoekema beschrijft onderzoek naar de rol van factor V (FV) in de bloedstolling. FV is belangrijk voor het stollen van bloed maar is ook essentieel voor het onder controle houden van de stolling en het beperken van de stolling tot de plaats van de verwonding. Het onderzoek toont aan dat in bloed in feite twee vormen van FV aanwezig zijn, waarvan de ene zeven maal meer trombogeen is dan de ander. Om vast te kunnen stellen of een verhoging van de hoeveelheid van de trombogene vorm leidt tot een verhoogd tromboserisico werd een assay ontwikkeld die de beide FV vormen in bloed kan kwantificeren. Ook werd aangetoond dat een vaak voorkomende mutatie (prevalentie 10%) in het FV molecuul leidt tot een verhoogd risico op arteriële (hart) trombose. Deze mutatie in het FV molecuul leidt tot een toename van de meer trombogene vorm van FV en vormt dus een aannemelijke verklaring voor het toegenomen tromboserisico voor dragers van deze mutatie. Een verhoging van de hoeveelheid trombogeen FV is een niet eerder beschreven mechanisme dat van belang is in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

Deel: ' Promotie Universiteit Maastricht rol factor V bloedstolling '
Lees ook