Universiteit Twente

Persberichten > Nieuw > 01-51

01-51 11-10-2001

Vergelijkend onderzoek naar vier Europese universiteiten

Universiteit Twente loopt voorop in implementatie ICT in onderwijs

Universiteiten zijn niet gewend druk uit te oefenen bij de implementatie van ICT. Wordt die druk wel uitgeoefend, dan bevordert dit zichtbaar de mate van implementatie en integratie van nieuwe vormen van ICT in het onderwijs. Illustratief hiervoor zijn de resultaten aan de Universiteit Twente na de invoering van de elektronische leeromgeving TeleTOP. Dit stelt drs. Petra Fisser in een onderzoek waarop zij op vrijdag 12 oktober hoopt te promoveren aan de faculteit Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente. Fisser vergeleek de implementatie van ICT aan vier universiteiten in het netwerk EUNITE (European University Network for Information Technology in Education).

De vier universiteiten die Fisser in haar onderzoek heeft betrokken zijn: de Universiteit Twente (UT, Nederland), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL, België), de Helsinki University of Technology (HUT, Finland) en Lund University (LU, Zweden). Als enige van deze EUNITE-partners blijkt de Universiteit Twente een bepaalde druk te hebben uitgeoefend om nieuwe vormen van ICT in het onderwijs te gaan gebruiken. Fissers bevindingen over de mate van implementatie: alle universiteiten maken gebruik van een combinatie van ICT-toepassingen inclusief elektronische leeromgevingen, maar met name op de UT ligt de mate van implementatie zeer hoog: meer dan 40% van de respondenten geeft aan dat ICT daar geïntegreerd is in het reguliere onderwijs- en leerproces. Hierbij gaat het voornamelijk over het gebruik van de elektronische leeromgeving TeleTOP. Tot op zekere hoogte zijn deze resultaten ook bij LU te vinden in relatie tot de elektronische leeromgeving LUVIT, maar hier geeft slechts 10% van de respondenten aan dat ICT geïntegreerd is in het onderwijs. De KUL en de HUT neigen meer naar een combinatie van groeiend bewustzijn van de mogelijkheden van ICT en gecoördineerde en ondersteunde activiteiten voor de implementatie van ICT. Kortom, hoe hoger de mate van controle en druk op de implementatie, hoe hoger de mate van implementatie en integratie van ICT in het onderwijs.

Als factoren die van invloed kunnen zijn op de beslissing om nieuwe vormen van ICT te gebruiken, onderscheidt de Twentse onderwijskundige: 1 druk vanuit de omgeving; 2 technologische ontwikkelingen; 3 onderwijskundige ontwikkelingen; 4 het profiel van de instelling; 5 kostenoverwegingen en 6 beschikbaarheid van ondersteuning. Respondenten van de vier universiteiten blijken met name sociale motieven te hebben om nieuwe vormen van ICT in het onderwijs te gebruiken. Deze motieven omvatten o.a. het idee dat met behulp van ICT-toepassingen het leerproces van studenten beter te ondersteunen valt en dat de kwaliteit van het onderwijs erdoor verbeterd kan worden. De economische motieven die werden genoemd, waren met name gerelateerd aan het aantrekken van nieuwe studenten en nieuwe doelgroepen van studenten, aldus Fisser, die in een zevenstappen-plan ook met aanbevelingen komt voor ICT-coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van een universiteitbrede elektronische leeromgeving.

Deel: ' Promotie UT Universiteit Twente voorop in ICT implementatie '
Lees ook