Universiteit van Amsterdam
Titel Concession. A typical study
Datum donderdag 27-01-2000
Tijd 15:00 uur
Promovendus mw. E.I. Crevels
Promotor prof. dr. P.C. Hengeveld

Het proefschrift handelt over concessieve bijzinnen (zoals: hoewel p, q) in verschillende talen. Hoewel concessieve bijzinnen in veel talen op formele gronden onderscheiden kunnen worden, delen ze ook een serie grammaticale eigenschappen met andere bijzinnen. In deze gevallen kunnen ze slechts op semantisch niveau worden onderscheiden van bijvoorbeeld causale bijzinnen. De promovenda heeft veldonderzoek gedaan naar een aanzienlijk aantal talen, waarvan er een aantal is bedreigd. Het proefschrift bevat hiermee waardevolle gegevens over talen die over niet al te lange tijd waarschijnlijk niet meer bestaan.

webmaster@uva.nl

Deel: ' Promotie UvA concessieve bijzinnen in talen '
Lees ook