Universiteit van Amsterdam
Titel De belastingplichtige in de Europese BTW Datum dinsdag 25-01-2000
Tijd 15:00 uur
Promovendus J.J.P. Swinkels
Promotor prof. mr. B.J.M. Terra

In de Zesde BTW-richtlijn van het Europese BTW-stelsel is een definitie gegeven van het begrip 'de belastingplichtige'. De promovendus onderzocht de reikwijdte van het begrip op basis van de door het Hof van Justitie gehanteerde interpretatiemethoden. De grenzen van de belastingplicht bleken niet helder, wat tot een verschil leidt in de behandeling van de belastingplicht in de lidstaten. Het begrip blijkt bovendien niet aan te sluiten bij een betere belastingneutraliteit en harmonisatie van de belastinggrondslag, wat doelstellingen zijn van de Zesde BTW-richtlijn. De beoordelingsvrijheid die de richtlijn biedt bij het interpreteren van het begrip 'de belastingplichtige' is strijdig met deze doelstellingen.

webmaster@uva.nl

Deel: ' Promotie UvA de belastingplichtige in de Europese BTW '
Lees ook