Universiteit van Amsterdam
Titel Availability and use of medicines in rural Thailand Datum dinsdag 01-02-2000
Tijd 15:00 uur
Promovendus L. Sringernyuang
Promotor prof. dr. P.H. Streefland

De promovendus beschrijft het onjuist gebruik van geneesmiddelen op het Thaise platteland en de sociale en culturele context waarbinnen dat plaatsvindt. De overvloedige beschikbaarheid van geneesmiddelen en de nadrukkelijke rol die zelfmedicatie speelt, leidt tot medicijnmisbruik. Moderne medicijnen zijn een voorname manier van probleemoplossing geworden. Volgens Sringernyuang moeten de mensen bewust worden gemaakt van de negatieve kanten van medicijngebruik en van het feit dat er ook oplossingen zijn voor gezondheidsproblemen buiten de sfeer van geneesmiddelen.

webmaster@uva.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie UvA gebruik geneesmiddelen op Thaise platteland '
Lees ook