Universiteit van Amsterdam
Titel Plasticity of amino acid release and uptake during kindling epileptogenesis
Datum woensdag 26-01-2000
Tijd 15:00 uur
Promovendus M. Zuiderwijk
Promotor prof. dr. F.H. Lopes da Silva

Onderzoek naar de processen in de hersenen die een rol spelen bij het ontstaan van epilepsie. In netwerken van zenuwcellen, zoals de hersenen, zijn stimulatie en remming met elkaar in evenwicht. De neurotransmitters glutamaat (stimulerend) en GABA (remmend) spelen een belangrijke rol bij het instandhouden van deze balans. Zuiderwijk keek of er veranderingen optreden in de afgifte en opname van de stimulerende neurotransmitter glutamaat en de remmende neurotransmitter GABA in de hippocampus van de rat, tijdens het ontstaan van epilepsie. De duidelijke veranderingen in de GABA-opname en -afgifte, en de afwezigheid van veranderingen in glutamaat, leiden tot de stelling dat een verminderde remming van GABA de belangrijkste oorzaak is van epileptische activiteit.

webmaster@uva.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie UvA processen in hersenen en epilepsie '
Lees ook