Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Leonie de Goei beschrijft de psychohygiënisten
Dat de psychische factor van groot belang is voor de gezondheid zullen weinig mensen betwijfelen. Iedere Nederlander kan gebruik maken van onze door de overheid gefinancierde geestelijke gezondheidszorg en naar schatting 4% van de bevolking doet dat jaarlijks ook. Dat we het psychische en de zorg daarvoor gewoon vinden is, zo betoogt Leonie de Goei, voor een belangrijk deel te danken aan 'de beweging voor geestelijke volksgezondheid', de Nederlandse variant van de van oorsprong Amerikaanse Mental Hygiene Movement.
Op 10 oktober, de jaarlijkse werelddag van de Geestelijke Gezondheid, promoveerde Leonie de Goei aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970 (promotor prof. dr. P.C. de Rooy , co-promotor prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers).
In De psychohygiënisten zijn het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse beweging beschreven, vanaf de start in 1924 tot en met de explosie die er in 1970 een einde aan maakte. Verontrusting over de negatieve gevolgen van de modernisering, en de wens om hervormingen door te voeren in de achterlijke gestichtspsychiatrie, waren de belangrijkste drijfveren voor de psychohygiënisten en hun beweging. Toen de hervorming van de gestichtspsychiatrie in de vooroorlogse periode mislukte richtte men zich op de vorming van zorgvoorzieningen buiten de muren van het gesticht: polikliniek, voor- en nazorg en consultatiebureau. Na 1945 raakte de overheid betrokken en stimuleerden de belangenstrijd tussen de betrokken professies en de verzuiling de ontwikkeling van een apart domein voor geestelijke gezondheidszorg. Vanaf 1970 werd de psychohygiëne onderdeel van de Nederlandse verzorgingsstaat. Bekende woordvoerders van de beweging waren de juriste en psychiatrisch sociaal werkster Eus Lekkerkerker en de sociaalpsychiaters Arie Querido en Kees Trimbos. Leonie de Goei (1956) is als senior wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Trimbos-instituut, waar zij historisch onderzoek doet op het terrein van de psychiatrie en de ggz in de twintigste eeuw. Eerder publiceerde zij onder meer over de geschiedenis van de (universitaire) kinder- en jeugdpsychiatrie. Het onderzoek voor haar proefschrift werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV), het Trimbos-instituut en de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam.

Het proefschrift verscheen als handelsuitgave (415 pagina's) bij uitgeverij SUN in Nijmegen. Prijs: 31,50 ( 69,42). ISBN 90 5875 0256.
* Leonie de Goei (030) 297 11 00

Deel: ' Promotie UvA Psychohygiënisten '
Lees ook