Universiteit van Amsterdam
Titel Resource-bounded belief revision
Datum donderdag 27-01-2000
Tijd 13:00 uur
Promovendus mw. R. Wassermann
Promotor prof. dr. H. Rott (Universität Regensburg)

De afgelopen twintig jaar wordt belief revision uitgebreid bestudeerd. Daarbij gaat het om de vraag: hoe moet een 'agent', met een verzameling geloven, zijn geloven veranderen als hij nieuwe informatie binnenkrijgt? Met 'agent' worden een mens, computer of een willekeurig systeem bedoeld, waaraan geloven kunnen toegeschreven en waarvan rationele reacties kunnen worden verwacht. Tot nu toe werd belief revision meestal bestudeerd in relatie tot zeer geïdealiseerde agenten: oneindige wezens zonder beperkingen in hun geheugen, beschikbare tijd en logisch vermogen. Wasserman ontwikkelde een theorie die op realistischer agenten kan worden toegepast.

webmaster@uva.nl

Deel: ' Promotie UvA Resource-bounded belief revision '
Lees ook