Keywords: Universiteit van Amsterdam, universiteit, Amsterdam, &ob;extra keywords&cb;

UvA

Over de UvA Aktueel Onderwijs Onderzoek Faculteiten Voorzieningen Bibliotheken

Home Zoeken Help English

UvA Agenda


Titel Aeolian transport of nourishment sand in beach-dune environments Datum vrijdag 09-12-1999 Tijd 10:00 uur Promovendus mw. D. van der Wal Promotor prof. dr. P.D. Jongerius

Zandsuppletie wordt wereldwijd toegepast om kusten te herstellen of in stand te houden. Zandsuppletie betekent een directe toevoer van zand naar het strand, waar het strand een buffer vormt tegen de golfenergie tijdens stormen. Suppletie kan echter ook de uitwisseling van zand tussen het strand en de duinen veranderen. De promovenda laat zien dat zandsuppletie vooral een positief effect heeft op de duinvorming, doordat het zand op het strand een buffer vormt tegen golfenergie, waardoor erosie van de duinvoet wordt voorkomen en doordat de verstuiving van zand naar de duinen tijdelijk kan toenemen. Dit sluit echter niet uit dat zandsuppletie in sommige gevallen een afname van aanstuiving tot gevolg kan hebben. Dit hangt samen met de eigenschappen van het suppletiezand, het ontwerp van de suppletie en de toevoer van het zand.

Terug naar boven webmaster@uva.nl Bron: UvA Agenda

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie UVA Zandsuppletie positief effect op duinvorming '
Lees ook