Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

donderdag 16 september 16.15 uur

promotie mw. J. Bruil Faculteit der Sociale Wetenschappen
titel: Development of a quality of life instrument for children with a chronic illness

promotor: prof.dr. S. Maes

Bruil ontwikkelde een vragenlijst om de kwaliteit van leven te kunnen vaststellen bij kinderen van 7 tot en met 13 jaar die lijden aan een chronische ziekte. Zij noemt deze vragenlijst de 'HAY' (How Are You?). Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven wordt in dit proefschrift gedefinieerd als het fysiek, sociaal en psychologisch functioneren van kinderen en hun beleving ten aanzien van problemen in hun functioneren. Het functioneren van kinderen is beschreven als de frequentie van activiteiten, taken, symptomen of problemen en de mate waarin activiteiten goed worden uitgevoerd. Kwaliteit van leven-metingen kunnen onder andere worden gebruikt om vast te stellen welke kinderen extra begeleiding behoeven en om de invloed van ziekte en behandeling te evalueren. Ook kunnen Kwaliteit van leven-metingen symptomen of beperkingen naar voren halen waar niet automatisch naar gevraagd wordt, maar die voor het kind wel belangrijk zijn. Zo kunnen ze de arts een handvat bieden in een gesprek met kind of ouder. Een opmerkelijke conclusie was dat ouders van kinderen met een chronische ziekte meer beperkingen in fysieke, cognitieve en sociale activiteiten van hun kinderen waarnemen dan de kinderen zelf. Dat doet vermoeden dat ouders een meer pessimistische kijk hebben op hoe hun kinderen functioneren dan hun kinderen zelf. In tegenstelling hiermee vinden zij weer wel dat hun kinderen minder fysieke klachten hebben dan de kinderen zelf. Daaruit blijkt dat interne processen, zoals fysieke klachten, mogelijk minder goed door de ouders worden waargenomen. vrijdag 17 september, 16.00 uur
afscheidscollege dr. L.A. van Es, hoogleraar inwendige geneeskunde, in het bijzonder de nierziekten

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 augustus 1999, 17:16 uur

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Vaststellen kwaliteit van leven chronisch zieken '
Lees ook