Rijksuniversiteit Groningen


Veelheid aan behandelvisies binnen fysiotherapie niet altijd negatief

Eén van de problemen waar de fysiotherapie mee kampt is dat er voor patiënten met eenzelfde medische diagnose uiteenlopende, en soms zelfs strijdige, bewegingstherapieën naast elkaar kunnen bestaan. Op dit moment proberen fysiotherapeuten met behulp van allerlei wetenschappelijk strategieën de diversiteit aan behandelmogelijkheden terug te dringen. Voorbeelden zijn het meten van verschillen in effectiviteit tussen therapieën, het bepalen van de wetenschappelijke status van theorieën die aan bepaalde therapieën ten grondslag liggen en het invoeren van een gestandaardiseerd begrippenkader. Deze strategieën hebben met elkaar gemeen dat ze de fysiotherapeutische praktijk homogener willen maken.

Ant Lettinga komt in haar filosofisch getinte proefschrift met een ander voorstel. In plaats van de verschillen glad te strijken door ze te vangen in één wetenschappelijke taal, zouden ze juist expliciet gemaakt moeten worden met het doel ervan te leren. Lettinga illustreert haar stelling aan de hand van een actueel voorbeeld: de veelheid aan bewegingstherapieën voor volwassenen die na een beroerte gedeeltelijk verlamd zijn. Zij laat zien dat de onderzochte therapieën uiteenlopende effecten nastreven en daardoor impliciet verschillende categorieën patiënten op het oog hebben. Diversiteit heeft hier dus wel degelijk zin. "De fysiotherapie zou er niet naar moeten streven om met één set termen één therapie als beste aan te wijzen en één theorie als meest stevige fundering te kiezen," concludeert Lettinga. Volgens haar loopt het vakgebied daarmee het risico veel van haar 'kinderen' met het badwater weg te gooien.

Lettinga (Leeuwarden, 1954) studeerde filosofie in Groningen en fysiotherapie in Leeuwarden.

Datum en tijd

woensdag 12 januari 2000, 14.15 uur

Promovendus

mw. A.T. Lettinga, tel. (050)363 26 10, fax (050)363 31 50 (werk), Lettinga is vanaf 3 januari bereikbaar voor de pers

Proefschrift

Diversity in neurological physiotherapy a comparative analysis of clinical and scientific practices

Promotores

prof.dr. P. Rispens, prof.dr. P.J.M. Helders, prof.dr. A. Mol

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Veelheid aan behandelvisies binnen fysiotherapie '
Lees ook