Rijksuniversiteit Groningen

Veranderend beeld van de vrouw in de Nederlandse literatuur na 1910

Harold van Dijk onderzocht de kenmerken van vrouwelijke romanpersonages in de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1930. Ook vergeleek hij het beeld van de vrouw in de literatuur met het vrouwbeeld in historische en wetenschappelijke bronnen uit die periode. "Onder invloed van de vrouwenemancipatie verandert het beeld van de vrouw na 1910" aldus Van Dijk. Belangrijker nog is volgens hem de invloed van Darwins evolutieleer, die het natuurhistorisch denken op gang bracht. De mens - dus ook de vrouw - wordt daarin primair gezien als onderdeel van de natuur. Van wezens die de neiging hebben zich te verliezen in romantische illusies, verandert een deel van de romanpersonages in levenslustige gezonde vrouwen met een natuurlijke gevoeligheid. "Ook na 1910 blijven echter veel vrouwelijke romanpersonages hevig worstelen met de gevolgen van de vrouwenemancipatie", aldus Van Dijk. /ML

Harold van Dijk (Kampen, 1963) studeerde algemene letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de sectie moderne letterkunde van de afdeling Nederlands van de RUG.

Datum en tijd

maandag 8 oktober 2001, 16.00 uur

Promovendus

H. van Dijk, tel. (050)363 66 83, e-mail: harold.van.dijk@let.rug.nl (werk)

Proefschrift

'In het liefdeleven ligt gansch het leven.' Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza, 1885-1930

Handelsuitgave

Uitgeverij Van Gorcum, Assen. Prijs f 98,50

Promotor

prof.dr. G.J. Dorleijn

Faculteit

letteren

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie veranderend beeld vrouw in Nederlandse literatuur '
Lees ook