Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

donderdag 14 januari 16.15 uur

promotie mw. K.J. Cwiertka Faculteit der Letteren

titel: The making of modern culinary tradition in japan

promotor: prof.dr. Willem R. van Gulik

De uit Polen afkomstige Katarzyna Cwiertka onderzocht de verandering van eetgewoonten in Japan tussen het einde van de negentiende eeuw en het midden van de twintigste eeuw. Ze richtte zich daarbij vooral op de oorzaken achter dit veranderingsproces. De eerste helft van de twintigste eeuw was een van de meest dynamische periodes uit de Japanse geschiedenis en bracht grote economische, technische en sociale veranderingen met zich mee. De veranderingen in de voedselcultuur zijn dan ook typerend voor algemene sociale en historische ontwikkelingen in de Japanse samenleving. Cwiertka laat zien hoe Japanse en westerse elementen samensmolten waardoor een eclectisch Japans-westers voedselpatroon ontstond, dat desalniettemin door de meerderheid van de Japanners als traditioneel wordt beschouwd en door buitenlanders als typisch Japans. De Japanners voegden in korte tijd veel buitenlandse elementen toe aan hun culinaire traditie. Waarom deden ze dat? Tegen het einde van de negentiende eeuw beschouwde Japan het westen als superieur in militair, technologisch en economisch opzicht. Bovendien waren de Japanners er door het westen van overtuigd dat westerse eetgewoonten gezonder waren. Prestige en gezondheid waren belangrijke troeven bij het verbreiden van westers voedsel in Japan. Voedsel werd gezien als middel om financiële winst, prestige en politieke rechtvaardigheid te bereiken. Daarnaast gold het als een symbool van gezondheid, moderniteit en genegenheid. De technologische vooruitgang maakte een grotere uitwisseling van goederen en informatie mogelijk. De Japanse overheid, de krijgsmacht en de nieuwe middenklasse van kantoorpersoneel in de steden speelden een belangrijke rol bij de verbreiding van westerse eetgewoonten. Zo at de Japanse keizer in 1872 voor het eerst in het openbaar vlees, omdat de intellectuele Japanse elite een overvloedige vleesconsumptie naar westers voorbeeld was gaan beschouwen als bevorderlijk voor fysieke, intellectuele en zelfs morele kracht. Van oorsprong was de Japanse eetcultuur vegetarisch.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie Tel. 071-5273282 / Email / 06 januari 1999, 15:35 uur

Deel: ' Promotie Verandering van eetgewoonten in Japan '
Lees ook