Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Donderdag 20 juni 16.15 uur
Mw. J.A.M. Vermaas
Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen
Faculteit Letteren
Promotor: prof. dr. C. van Bree

Wanneer zeggen we 'je/jij' en wanneer gebruiken we 'u'? Vermaas onderzocht hoe de Nederlandse aanspreekvormen zijn veranderd vanaf de dertiende tot en met de twintigste eeuw. Het verleden heeft zij onderzocht door middel van historisch taalmateriaal. De meeste aandacht echter besteedde zij aan de eigen tijd, door een landelijke enquête naar aanspreekvormen te houden. Als de door haar gesignaleerde ontwikkeling doorgaat, zal in de toekomst het jij-(en vooral het je-)gebruik toenemen. Maar wanneer er in de toekomst weer meer waarde zal worden gehecht aan hiërarchische verhoudingen, kan 'u' weer meer gebruikt worden. Een van haar conclusies is ook dat het Nederlands een uniek systeem van aanspreekvormen heeft: wij kunnen 'je' of 'jij' zeggen, een differentiatiemogelijkheid die er in andere talen niet is. Ook blijkt dat de onzekerheid over het gebruik van 'u' of 'je/jij' groot is, waardoor de keuze moeilijker is geworden en men wel eens een aanspreekvorm probeert te vermijden. Een opmerkelijke conclusie is voorts dat de religie de sterkst differentiërende variabele is bij het gebruik van aanspreekvormen.

Informatie:
Dini Hogenelst of Hilje Papma, wetenschapsvoorlichters Universiteit Leiden 071-5273282

Deel: ' Promotie Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen '
Lees ook