Landbouwuniversiteit Wageningen


wo 20-01-99 VERANDERINGEN IN HET KIPPEVLEES NA DE SLACHT


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie F.J.G. Schreurs, Wezep
titel Post-mortem changes in chicken muscle
promotor(en): prof.dr. D. van der Heide (fysiologie van mens en dier) en prof.dr.ir. W. de Wit (integrale kwaliteitszorg in de pluimveeproductie)

informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen , tel. 0317-485003

Tijdens het verwerken en bewaren van kippevlees vindt eiwitafbraak plaats. Schreurs onderzocht de veranderingen in spierweefsel van een kip vanaf de slacht tot het moment van consumptie. In deze periode, waarin het vlees verwerkt en bewaard wordt, worden eiwitten in de spier afgebroken. Het onderzoek is toegespitst op de factoren die een rol spelen bij de omzetting van levend spierweefsel naar vlees. Op basis van dit onderzoek komt een daadwerkelijke beïnvloeding en sturing van de vleeskwaliteit in zicht.

Deel: ' Promotie Veranderingen in het kippevlees na de slacht '
Lees ook