Universiteit van Utrecht


22 maart 1999

Faculteit Aardwetenschappen

Verantwoorde verwerking van zinkafval

Bij de raffinage van zink uit zinkerts wordt in relatief grote hoeveelheden de afvalstof jarosiet geproduceerd. Deze afvalstof bevat hoge gehaltes zware metalen zoals zink en lood. Tot nu toe wordt dit afval opgeslagen. In zijn proefschrift beschrijft drs. Hans Hage een nieuw proces waarbij het afval wordt verwerkt. Een proces dat betaalbaar en milieuhygiënisch verantwoord is. Hage hoopt op dit onderwerp op 22 maart te promoveren aan de faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het 'jarosiet/cellulose'-proces dat Hage beschrijft is een zogenaamde 'waste to waste' technologie. Het jarosiet wordt tijdens dit proces gemengd met rioolslib, maar ook varkensmest zou kunnen worden gebruikt. Beide zijn namelijk cellulose bevattende organische afvalstromen. In een groot drukvat (autoclaaf) breken het jarosiet en de rioolslib elkaar vervolgens af bij een temperatuur van 260°C. Uit de resten worden de zware metalen terug gewonnen. Uiteindelijk blijft er slechts een zware, onschadelijk steen over die bijzonder geschikt is voor dijkbouw.

Schoon
Momenteel wordt jarosiet door zinkfabrieken opgeslagen. Dit gebeurt in bassins met plastic folie. In Noorwegen gebeurt dat zelfs in speciaal aangelegde holtes in gesteente. De opslag is relatief goedkoop en gebeurt in feite omdat er tot op dit moment geen alternatief voorhanden was. Met de introductie van deze nieuwe methode komt daar verandering in. Toch twijfelt Hage of de methode ook daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. 'De Nederlandse overheid heeft aan de zinkfabriek in Budel, Oost-Brabant toestemming gegeven voor een 'eeuwige' opslag. Voorwaarde daarbij was dat ze zouden overgaan op andere soort zinkerts. Deze soort is afkomstig uit Australië en is van zichzelf al zo 'schoon' dat er geen nieuw jarosiet meer hoeft te worden opgeslagen. Die omschakeling heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de afvalberg uit het verleden is er nog steeds'.
De vraag is ook wat het buitenland zal doen. Gaan de zinkfabrieken daar ook over op de schone erts of blijven ze doorgaan op de oude voet. En wanneer er gekozen wordt voor de laatste optie wordt de opslag dan ingeruild voor het 'jarosiet/cellulose'-proces? Hage ziet deze keuze vooral als een belangrijk teken hoe serieus overheden met hun milieubeleid omgaan. 'Wil je het begrip duurzaamheid in je milieubeleid enige inhoud geven, dan moet je als overheid wel kiezen voor de nieuwe methode'.


22 maart 1999, 16.15 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Promotie:’Autoclave reduction of jarosites and other metal sulfates. A new approach to major waste problems’. Drs. J.L.T. Hage, faculteit Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073/253 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Verantwoorde verwerking van zinkafval '
Lees ook