Rijksuniversiteit Groningen

Verbeterde methoden voor onder andere niersteenanalyse

Door het vetgehalte in de ontlasting te meten, kan worden vastgesteld of een patiënt problemen heeft met de opname van vet uit de voeding. Marcel Volmer ontwikkelde een nieuwe, snelle en nauwkeurige methode om het vetgehalte te bepalen. Daarnaast ontwierp hij een methode om de juiste samenstelling van de nierstenen vast te stellen. Op basis van informatie over de bestanddelen van nierstenen kan de arts de juiste behandeling kiezen. De behandeling is vooral van belang om herhaling van niersteenvorming te voorkomen. Voor zowel de vetgehalteanalyse, als de componentenanalyse van nierstenen, maakte de promovendus gebruik van infrarood spectroscopie.

"De kwaliteit van de bestaande meetmethoden liet nogal te wensen over", zegt Volmer, "We ontdekten bijvoorbeeld dat de meetresultaten van de vetbepaling van hetzelfde patiëntenmateriaal in drie academische ziekenhuislaboratoria nogal uiteenliepen. Dat was een belangrijke aanleiding voor ons onderzoek." Voor het vereenvoudigen van het kwantificeren van de analyseresultaten die de promovendus met de infrarood spectroscopie verkreeg, ontwikkelde hij computerprogramma's en specifieke rekenmethoden. Op basis van de nieuw ontwikkelde methoden blijkt het mogelijk om op betrouwbare en eenvoudige wijze de meetresultaten te verkrijgen die vervolgens de arts behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van de juiste diagnose. /ImK

Marcel Volmer (Emmen, 1952) studeerde aan de HLO te Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Pathologie en laboratoriumgeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen, waar hij ook na zijn promotie blijft werken.

Datum en tijd

dinsdag 11 september 2001, 13.15 uur

Promovendus

M. Volmer, tel. (050)361 39 28, fax (050)361 22 90, e-mail: m.volmer@path.azg.nl (werk), tel.

Proefschrift

Infrared spectroscopy in clinical chemistry, using chemometric calibration techniques

Promotor

prof.dr. S. Poppema

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie verbeterde methoden voor niersteenanalyse '
Lees ook