Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Vergelijking met anderen kan psychologisch welbevinden bevorderen


Datum en tijd maandag 14 juni 1999, 16.00 uur
Promovendus F.L. Oldersma, tel. (050)363 65 53, fax (050)363 63 04, email f.oldersma@ppsw.rug.nl (werk),

Proefschrift Downward comparison in close relationships: A blessing in disguise?

Promotores prof.dr. A.P. Buunk, prof.dr. E. van de Vliert
Faculteit psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oldersma (Leiden, 1966) studeerde sociale psychologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de basiseenheid Sociale en organisatiepsychologie van de RUG binnen het Kurt Lewin Instituut. Het onderzoek werd gefinancierd uit de Centrale Beleidsruimte van de RUG. Oldersma is als onderzoeker werkzaam bij de basiseenheid Experimentele en arbeidspsychologie van de RUG.

Renée vindt dat het tussen haar en Anton niet zo goed gaat de laatste tijd. Er zijn nog al wat spanningen. Maar, 'in vergelijking met anderen valt het allemaal nog wel mee. Als ik kijk hoe dat bij Theo en Annet gaat. Of bij Malou en Bernd....'. De redenatie van Renée noemen psychologen ook wel 'neerwaartse sociale vergelijking'. Frans Oldersma onderzocht onder welke omstandigheden neerwaartse sociale vergelijking tot een hogere tevredenheid leidt over de eigen (intieme) re-latie. Dit blijkt met name het geval naarmate mensen meer relatiestress ervaren en naarmate mensen sterker geneigd zijn om zichzelf met andere mensen te vergelijken. Maar neerwaartse vergelijking kan ook negatieve consequenties hebben. Stel dat Renée uit het voorbeeld openlijk verklaart zichzelf beter te vinden dan anderen. Omstanders ervaren een dergelijke uitspraak vaak als sociaal onwenselijk. De uitspraak dat de partner beter is dan andere partners roept in het algemeen minder negatieve reacties op. Volgens Oldersma moeten psychologen in hun onderzoek rekening houden met de sociale onwenselijkheid van publiekelijke uitingen van neerwaartse sociale vergelijking. Immers, proefpersonen zijn daardoor wellicht terughoudend in het rapporteren van hun eigen sociale vergelijkings-activiteiten.

Deel: ' Promotie Vergelijking met anderen goed voor welbevinden '
Lees ook