Universiteit van Utrecht


15 januari 1999

Geneeskunde, 14.30 uur
Mw. drs. M.J.G. Nijhuis
(Rhenen)
‘Fitness of HIV-1 during antiretroviral therapy’

In haar proefschrift toont Nijhuis voor het eerst aan dat de strategie, die door sommige onderzoekers is voorgesteld, om bij HIV geïnfecteerde patiënten het virus te verzwakken via de selectie van resistente virussen niet werkt en mogelijk zelfs een tegenovergesteld effect heeft. Het virus blijkt ‘slim’ genoeg om zich via nieuwe mutaties zo aan te passen dat het net zo sterk, zoniet sterker wordt dan het oorspronkelijke virus. De beste strategie voor de behandeling van HIV blijft volgens Nijhuis dan ook om de virusvermenigvuldiging compleet te remmen. Promotor: prof. dr. J. Verhoef
Co-promotores: dr. C.A.B. Boucher, dr. R. Schuurman

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Vermenigvuldiging HIV beter compleet remmen '
Lees ook