Landbouwuniversiteit Wageningen


*vr 09-04-99 VERSNIPPERING OUDE LOOFBOSSEN VERMINDERT BROEDSUCCES BOOMKLEVER


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ir. F. van Langevelde, Heelsum
titel Habitat connectivity and fragmented nuthatch populations in agricultural landscapes

promotor(en): prof.dr.ir. H.N. van Lier (landgebruiksplanning) (co)promotor(en): dr. R.H.G. Jongman (landschapsecologische aspecten)
informatie afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Versnippering van habitats zorgt dat dieren moeilijker van het ene leefgebied naar het andere kunnen komen, omdat het gebied tussen de leefgebieden vaak niet geschikt is om voedsel te verzamelen of even uit te rusten. Boomklevers leven het liefst in oude loofbossen; bossen die vaak sterk versnipperd zijn. Door de leefgebieden van de vogels met elkaar in verbinding te brengen kunnen ze zich toch van het ene naar het andere groepje loofbomen verplaatsen. Wanneer de vogeltjes niet tussentijds in een geschikt gebied komen om even wat te eten of te rusten kunnen ze zich niet makkelijk verplaatsen. Liggen de leefgebieden ver van elkaar dan hebben de vogels minder broedsucces. Dat komt onder meer omdat de vogeltjes minder kieskeurig kunnen zijn bij het uitkiezen van een geschikte, veilige woonplaats.

Deel: ' Promotie Versnippering bedreigt boomklever '
Lees ook