Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Mechanisme achter verstoorde galafvoer bij leverziekten

Datum en tijd woensdag 28 april 1999, 16.00 uur

Promovendus mw. A.H. Vos (050)361 14 09 (werk

Proefschrift Regulation of the hepatic expression of iNOS and ABC-transporters

Promotor prof.dr. P.L.M. Jansen

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Vos (Hoogezand-Sappemeer, 1968) studeerde scheikunde in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de sectie Maag-, Darm- en Leverziekten van de disciplinegroep Inwendige geneeskunde van de RUG binnen de onderzoekschool GUIDE. De Maag Lever Darm Stichting en de J.K. de Cock Stichting financierden het onderzoek.

Ontstekingsziekten van de lever gaan vaak gepaard met geelzucht en cholestase. Bij mensen met cholestase is de lever niet goed in staat om gal af te voeren. Daardoor hopen de galstoffen zich op in het bloed en in de lever. De levercellen sterven af en de kleine galwegen in het orgaan raken beschadigd. De galwegen kunnen op den duur zelfs helemaal verdwijnen. Dat leidt bij veel patiënten tot de vorming van littekenweefsel in de lever (levercirrose). Voor hen biedt transplantatie de enige mogelijkheid tot genezing. Thera Vos zocht naar de oorzaken van de verstoorde galuitscheiding in een proefdiermodel voor leverontsteking. Zij ontdekte dat de aanmaak van een tweetal transporteiwitten door de infectie ontregeld raakt. Deze transporteiwitten pompen verschillende stoffen van de lever naar de gal. Vos stelde vast dat de hoeveelheid eiwit dat voor het transport van organische deeltjes zorgt (mrp2) tijdens een ontsteking sterk vermindert. Deze deeltjes, waaronder de gele galkleurstof bilirubine, blijven in het bloed circuleren. Leverpatiënten danken hun gele huidkleur aan deze opgehoopte kleurstof. Ook het eiwit dat galzouten wegpompt (spgp/bsep) komt minder voor in geïnfecteerde levers. De promovenda voert cholestase dus terug op een verminderde hoeveelheid transporteiwitten op de grens van levercel en gal.

Deel: ' Promotie Verstoorde galafvoer bij leverziekten '
Lees ook