Universiteit van AmsterdamVetzuurverbranding in gistcellen

woensdag 26 juni 12.00 uur

Promotie Geneeskunde
Stoornissen in de vetzuurverbranding van peroxisomen, die betrokken zijn bij de energievoorziening van een cel, kunnen leiden tot ernstige aandoeningen. Van Roermund onderzocht vetzuur -oxidatie in gistcellen, die als model kunnen dienen voor menselijke cellen. Hij ontdekte dat het peroxisomale membraan ondoordringbaar is voor kleine moleculen. Het heeft dus transporteiwitten nodig voor enerzijds de import van vetzuren en anderzijds de export van producten die ontstaan uit vetzuurverbranding. Deze eiwitten bleken gelokaliseerd in de mitochondriën eveneens betrokken bij de energievoorziening en in het plasmamembraan. C.W.T. van Roermund: Fatty acid -oxidation in Saccharomyces cerevisiae: new insights with implications for human diseases. Promotoren zijn prof. dr. R.J.A. Wanders en prof. dr. H.F. Tabak.

Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Tel: 020-525 2695
Fax: 020-525 4963

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met UvA-Persvoorlichting, tel.020-525 2695. Het volledige programma van de Universiteitsdag vindt u op de website van Bureau Alumnirelaties: www.uva.nl/alumni.

Deel: ' Promotie Vetzuurverbranding in gistcellen '
Lees ook