Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een promotie die in de eerste helft van oktober 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl , rubriek nieuws * agenda

Woe 10-10-2001 15:30 uur
Virusinfecties en zwangerschap
Drs. M.A. Gaytant (Medische Wetenschappen)
Titel proefschrift: Cytomegalovirus and Herpes Simplex Virus Infections in Pregnancy Promotores: Prof. dr. J.M.D. Galama, Prof. dr. J.M.W.M. Merkus Copromotores: Dr. E.A.P. Steegers, Dr. B. Semmekrot (CWZ) Woonplaats: Druten

De toegenomen hygiënische levenswijze heeft het tijdstip van besmetting met een aantal virussoorten, zoals cytomegalovirus (CMV) en herpes simplex virus (HSV), verschoven van kinderleeftijd naar volwassen leeftijd. De wijze van overdracht is dan meestal via seksueel contact. Vindt een eerste besmetting tijdens de zwangerschap plaats, dan kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid van de baby, zoals doofheid of onherstelbare hersenbeschadiging. Vanuit het UMC St Radboud is de afgelopen jaren o.a. onderzoek gedaan onder achtduizend zwangere vrouwen in Zuidoost Nederland naar het vóórkomen van zogeheten congenitale infectie, besmetting van de ongeboren baby, met CMV. De kans dat het virus wordt overgedragen op de baby is het grootst als de moeder tijdens de zwangerschap zelf voor het eerst besmet wordt met het virus. Is de moeder al eerder besmet waardoor zij antistoffen tegen CMV heeft ontwikkeld, dan is de kans op overdracht op de baby klein. Iets minder dan één promille van de pasgeboren baby's bleek besmet. Dit is het laagste getal ter wereld (ter vergelijking: in Amerika is dit iets meer dan één procent). Uit onderzoek van drs. Gaytant blijkt dat het absolute risico op congenitale CMV-infectie in Nederland meevalt.
Email: m.gaytant@obgyn.azn.nl

* Voor meer informatie over deze promotie kunt u contact opnemen met PR & Voorlichting van het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, tel (024) 361 35 28

Deel: ' Promotie virusinfecties en zwangerschap '
Lees ook