Rijksuniversiteit Groningen

Vliegtuigvleugels efficiënt ontwerpen

Ontwerpers van vliegtuigvleugels werken tegenwoordig met computerprogamma's waarmee ze luchtstromingen langs de vleugel kunnen modelleren. De wiskunde achter deze programma's berust vaak op de zogenaamde Navier-Stokes simulatie. Die vergt nogal wat van de computer, met als gevolg lange rekentijden. Edith Coenen presenteert in haar proefschrift een alternatief voor de Navier-Stokes simulatie.

Vliegtuigvleugels-in-ontwerp kunnen in een windtunnel getest worden, maar dat is duur en tijdrovend. Het alternatief is de computer die luchtstromingen simuleert. De Navier-Stokes vergelijkingen, waarop de berekeningen berusten, werden al anderhalve eeuw geleden geformuleerd, maar het oplossen van de vergelijkingen blijft moeilijk. Daarvoor is brute rekenkracht vereist en ook dat kost veel geld. Een andere bruikbare rekenwijze is de oudere, efficiënte methode van viskeuze/niet-viskeuze interactie die ook wordt toegepast voor vloeistofstromingen met lage viscositeit (stroperigheid). De methode gebruikt een zone-techniek. Het stromingsgebied is opgedeeld in een zeer dunne laag, vlakbij de vleugel, die viskeus is en een niet-viskeus buitengebied. De resultaten van deze methode komen voor twee-dimensionale stromingsproblemen goed overeen met de resultaten uit de windtunnel, zolang er geen terugstromingen zijn. Een vleugel in kruisvlucht kan er dus goed mee worden berekend. Bij andere praktijksituaties, zoals turbulente stromingen bij de achterrand van de vleugel tijdens het opstijgen of dalen, laat de methode het echter volledig afweten. Maar daar zijn wel weer aparte interactiemethodes voor ontwikkeld.

Coenen heeft in haar proefschrift interactiemethoden gecombineerd, verbeterd en uitgebreid tot drie-dimensies. Om het dan nog interessant te houden voor de industrie, moeten de rekentijden acceptabel blijven. Voor het optimaliseren van de berekeningen heeft Coenen een nieuwe wiskundige theorie ontwikkeld. Terugstromingen van een vleugel onder een hoek van 45 graden kunnen daarmee correct worden berekend. Coenen verwacht dat met haar methode vliegtuigvleugels in de toekomst efficiënter zijn te ontwerpen.

Edith Coenen (Zwolle, 1973) studeerde technische mechanica in Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Aerospace Engineering van de University of Bristol en bij de afdeling Wiskunde van de RUG. Sinds september werkt ze als consultant bij KPN.

Datum en tijd

vrijdag 12 oktober 2001, 16.00 uur

Promovendus

mw. E.G.M. Coenen, tel. (050)363 39 57, e-mail: edith@math.rug.nl (werk)

Proefschrift

Viscous-inviscid interaction with the quasi-simultaneous method for 2D and 3D aerodynamic flow

Promotor

prof.dr. A.E.P. Veldman

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstaat 5, Groningen

Promotie

Nauwkeurige richtlijn voor diagnose ziekte van Menière

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie vliegtuigvleugels efficiënt ontwerpen '
Lees ook